Turun korkeakoulujen yhteiskunnallistaloudellinen tutkimusyhdistys ry.

Ajankohtaista

Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellisen tutkimusyhdistyksen vuotuinen Mauno Koivisto -luento järjestetään perjantaina 24. marraskuuta 2017, klo 14 alkaen Turun yliopistolla (Luentosali Pub1, Publicum, Assistentinkatu 1, Turku). Luennon pitää ohjelmajohtaja Mika Aaltola (Ulkopoliittinen instituutti) otsikolla Maailmanluokkaisen Suomen turvallisuus suurvaltapolitiikan murroksessa.

Luento on avoin kaikille kiinnostuneille, tervetuloa!

Yhdistys


Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellinen tutkimusyhdistys on perustettu vuonna 1957. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea sellaista tieteellistä tutkimustyötä, jonka kohteina ovat taloudelliset ja yhteiskunnalliset sekä niihin liittyvät aiheet.


Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä ja kannattajajäseniä. Varsinaisia jäseniä ovat Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Kannattajajäseniä on noin 75, ja näihin sisältyy myös juridisia henkilöitä (esim. yrityksiä).

Yhdistys järjestää vuosittain Mauno Koivisto –luennon, joka käsittelee jotain ajankohtaista yhteiskunnallista tai taloudellista aihetta. Yhdistys julkaisee kansainväliselle ja kotimaiselle lukijakunnalle suunnattua vertaisarvioitua Research on Finnish Society - lehteä.