Turun korkeakoulujen yhteiskunnallistaloudellinen tutkimusyhdistys ry.

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostaa kuusi kolmeksi vuodeksi valittua jäsentä, jotka valitaan vuosikokouksessa. Varajäseniä on kolme.

Hallitus toimikaudella 2018-2021

Turun yliopiston edustajat:   
Pekka Räsänen
(pj.)
Irene Prix
Heikki Ervasti (varalla)

Åbo Akademin edustajat:            
Marko Joas
Mika Helander
Mikko Lagerspetz (varalla)

Muut hallituksen jäsenet:   
Sampo Ruoppila
Timo Toivonen
Elias Oikarinen (varalla)