Turun korkeakoulujen yhteiskunnallistaloudellinen tutkimusyhdistys ry.


Yhdistys


Yhdistyksen uudet nettisivut ovat osoitteessa: https://blogit.utu.fi/tkyt/. Vanhoja nettisivuja ei päivitetä enää 1.5.2021 jälkeen.

Turun korkeakoulujen yhteiskunnallis-taloudellinen tutkimusyhdistys on perustettu vuonna 1957. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea sellaista tieteellistä tutkimustyötä, jonka kohteina ovat taloudelliset ja yhteiskunnalliset sekä niihin liittyvät aiheet.


Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä ja kannattajajäseniä. Varsinaisia jäseniä ovat Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Kannattajajäseniä on noin 75, ja näihin sisältyy myös juridisia henkilöitä (esim. yrityksiä).

Yhdistys järjestää vuosittain Mauno Koivisto –luennon, joka käsittelee jotain ajankohtaista yhteiskunnallista tai taloudellista aihetta. Yhdistys julkaisee kansainväliselle ja kotimaiselle lukijakunnalle suunnattua vertaisarvioitua Research on Finnish Society - lehteä.